Držači meniJa

Pogledajte proizvod

držač menija

Pogledajte proizvod

držač menija

Pogledajte proizvod

držač menija

Pogledajte proizvod

držač menija

Držače menija ili popularno nazvani meni holdere izrađujemo tehnikom brizganja plastike kada su veći tiraži u pitanju i tehnikom laserskog isecanja kada su u pitanju manji tiraži.
Oblik i veličina gornejg dela meni holdera može biti urađen na osnovu vašeg dizajna i predloga.
Donji deo meni holdera, tj postolja može biti urađen u bilo kojoj boji koju vi izaberete, a trenutno u ponudi imamo 4 različita oblika donjeg dela držača menija.
U postolju meni holdera su ugrađeni metalni elementi tako da i pri duvanju jakog vetra oni ostaju na stolovima.
Takodje u ponudi imamo dva modela meni holdera i to A4 I A6 gde je potrebno samo staviti papir sa vašom reklamnom porukom. Prednost ovakvih meni holdera je što se različite reklamne poruke mogu menjati neograničen broj puta uz minimalne troškove.

Meni holderi su idealni vid reklame za proizvođače piva, vina, sokova, rakije,…