Proizvodi od pleksiglasa

Pogledajte proizvod

od pleksiglasa

Pogledajte proizvod

od pleksiglasa

Pogledajte proizvod

od pleksiglasa

Pogledajte proizvod

od pleksiglasa

Pogledajte proizvod

od pleksiglasa

Pogledajte proizvod

od pleksiglasa

Pogledajte proizvod

od pleksiglasa

Proizvodi od pleksiglasa imaju širok spektar primene, a zbog svog kvaliteta, jednostavnosti i providnosti predstavlja nezamenjivo rešenje u odnosu na druge proizvode u različitim granama industrije.

Pleksiglas ili klirit proizvodimo tehnikom brizganja i u tom slučaju finalni proizvod je daleko jeftiniji, jer preskačemo proizvođača pleksiglasa, uvoznika, trgovca i sečenje i obradu na laseru.
Prednost ove tehnike izrade klirita je daleko jeftinija i samim tim i finalni proizvod je daleko jeftiniji, a brzina izrade neuporedivo veća od klasičnog načina obrade klirita na laseru.
Osim proizvodnje pleksiglasa, radimo još i savijanje, mašinsko poliranje i obaranja ivica, tj uglova po 30, 45, 60 i 90 stepeni, lasersko graviranje i sečenja klirita, kao i direktnu štampu uz pomoć 2 Uv Vutek Efi Rastek štampača gde je maksimalna dimenzija štampe 1500 x 1200 mm, a
rezolucija 1200 x 1200 dpi. I sa Artis jetom, gde je maksimalna dimenzije štampe 500 x 700 mm i rezolucije 2800 x 1400 dpi.